මල් වත්තක්

බියබැතියන් වනු පිණිසය

නුඹලා බියබැතියන් වනු පිණීස තමා මේ උපවාසය යනුවෙන් දෙවියන් අල්ලාහ් පවසන්නේ අැයි ඉදිරියට කියවන්න ...

රමලාන් මාසය

රමලාන් මාසය හා අපේ වගකීම

facebook Like එකක් තුලින් පවා විශාල දහම් මෙහෙවරක් අද අන්තර්ජාලය තුල කල හැකිව ඇත. මේවා පිලිබදව ම ...

නිරාහාරව හා පිපාසිතව සිටීම පමණක් උපවාසය නොවේ 

  ඉස්ලාම් දහම ‘උපවාසය‘ කුමන ඉලක්කය පෙරදැරිව අපට ලබාදී ඇත්තේද? යන්නත්, එම ඉලක්ක කරා අප පියම ...

දේශය හා මුස්ලිමිවරු

මාතෘභූමිය අාදරය කරමු

මාතෘභූමිය යනු අපගේ අභිමාණවත් දේශයයි, කොතැන සිටියත් කෙසේ සිටියත් අමතක කළ නොහැකි සුන්දර ජන්ම ...

අර්ථවත් නිදහස් දිනයක්

නිදහස් උත්සවය

2018-02-04 වෙනි දින අභිමානවත් 70 වෙනි නිදහස් උත්සවය සමරන අපගේ දෙස් විදෙස් සියලුම ශ්‍රී ලාංකික ...

බයිබලය

රෝමානු කතෝලික බයිබලය (Roman Catholic Version)

රෝමානු කතෝලික බයිබලය (Roman Catholic Version) රෝමානු කතෝලිකයින් විසින් භාවිතා කරනු ලබන බයිබලය 1 ...

කුරැසයට වැදුමි පිදුමි කිරීම මහා පාපයකි

ශිර්ක් විමසුමක් – ඒ්කදේව සංකල්පය හා කිතුණු සමාජය

ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීම අනුව ‘ශිර්ක්’ යන්න මහා පාපයකි. ශිර්ක් යනු අල්ලාහ් (දෙවි)ට කිසිවක් හෝ කිසිවෙක් ...

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම්

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම්

වරදවා වටහාගත් ඉස්ලාම් අාගම නිවැරදිව දැනගනිමු. ...

ලෝක ළමා දිනය

ලොව ළමා දිනය සමරන සහෝරදර සහෝදරියන්ට ලිපියක්.ඉදිරියට කියවන්න ...

මුහර්රම්

මුහර්රම් මාසය හා උපවසාය

මුහර්රම් මාසය තුල උපවසාය ...

කියාමුල්ලෛල් (රාත්‍රී නැමදුම)

“අනිවාර්ය වූ (ෆර්ල්) සලාතයන්ට පසු ඉතාම උසස් අධිකව කුසල් ගෙනදෙන නැමදුම රාත්‍රි කාල නැමදුම හෙවත් ...

රමලාන් මාසය හා උපවාසය

රමලාන් මාසය හා උපවාසයේ මහිමය

මේ උදාවී ඇත්තේ ලොවපුරා වෙසෙන ඉස්ලාම් බැතිමතුන් උපවාසයේ නිරත වන මාසයයි. ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීමට අනුව ...

රමධාන් මාසය

උපවාසය කුමක් සදහාද?

උපවාසයට දීර්ඝ වූ ඉතිහාසයක් පවතින බව හා මෙම උපවාසය පිලිබදව විවිධ ආගම් තුල මේ පිලිබදව කථා කොට ඇති ...

ස්වර්ගය

ස්වර්ගය හා නිරයෙහි අාවරණය

මෙම උතුම් වූ මාසය සුවිශේශ වීමට කරුණු කිහිපයක් තිබේ, මෙම රමධාන් මාසය තුළ දෙවියන් අල්ලාහු තම වහ ...

දුඅා ප්‍රාර්,නාවන්

තහජ්ජුද් සලාතය සඳහා ප්‍රාර්ථනාවක්

‘අල්ලාහුම්ම ලකල් හම්දු අන්ත නූරුස් සමාවාතී වල් අර්දි වමන් ෆීහින්න. වලකල් හම්දු අන්ත කයියිමුස් ස ...

කුර්ආනය ගැන දැනගන්න

මිනිස් පරම්පරාව ආදම් (ඇඩම්) (අලෛ) ගෙන් හා හව්වා (ඒවා) ගෙන් ආරම්භ විය. මෙම ජෝඩුව ජීවත් වූ සමාජය, ...

උපවාසය අාරක්ෂා කරගනිමු

උපවාසය අාරක්ෂා කරගන්න

උපවාසය යනු කුමක්ද? ...

අල්කුර්අානය තුල උපවාසය

ශුද්ධ වූ කුර්ආනය තුල උපවාසය

ලොවපුරා මුස්ලීම් බැතිමතුන් උත්තරීතරව සලකන උතුම් වූ මාසයක් උදා වී ඇත. මුස්ලීම්වරුන් උපවාසයේ නිරත ...

දික්ර් කිරීම

දික්ර් කිරීම

මෙලොව ජීවත් වන සියලුම මිනිසා ඒදිනෙදා ජීවිතයෙහි අපෙක්ෂා කරන්ෙන් තමන්ගේ ජීවිතය හැකි පමණින් සතුට ...

කාන්තා අයිතිය

ඉස්ලාම් දහම තුල කාන්තා අයිතිය

කාන්තාවන්ට ගරු කරන්න ...