ආදරය හා අනාචාරය

ආදරය හා අනාචාරය

ආදරය යනු යමි දිනයක පමණක් සීමා වූ දෙයක් බව සමහරැ එදින ආදරවන්තතයින්ගේ දිනය යැයි සමරති. නමුත් ඉස්ල ...

පිවිතුරැ සමාජයක් සදහා

පිවිතුරැ සමාජයක් සදහා

මිනිසුන්ගේ හදවත් පවිත්ර වීමෙන් පිවිතුරැ සමාජයක් බිහි කිරිමට හැකි වෙි.එවැනි පිවිතුරැ සමාජයක් බිහ ...

සමාජ වගකීමි හා ඉස්ලාමි

සමාජ වගකීමි හා ඉස්ලාමි

මෙලොව ජීවින් අතුරින් එදා පටන් මනුෂ්‍යාට හිමිවන්නේ සුවිශේෂි වු තැනකි. ඒ ඔහුගේ විඥානශීලීභාවයත්, ස ...

උපවාසය යනු…. fasting in islam

උපවාසය යනු…. fasting in islam

උපවාසය යනු අපගේ භියබක්තිය වැඩි දියුණු කිරිම සදහා දෙවියන් අල්ලාහු විසින් අපට ලබා දුන් යහපත් ක්රි ...

රමලාන් මාසය හා අපේ වගකීම

රමලාන් මාසය හා අපේ වගකීම

facebook Like එකක් තුලින් පවා විශාල දහම් මෙහෙවරක් අද අන්තර්ජාලය තුල කල හැකිව ඇත. මේවා පිලිබදව ම ...

නිදහස් උත්සවය

නිදහස් උත්සවය

2018-02-04 වෙනි දින අභිමානවත් 70 වෙනි නිදහස් උත්සවය සමරන අපගේ දෙස් විදෙස් සියලුම ශ්‍රී ලාංකික ...

උපවාසය ගැන කතා කරන එකම දහම ඉස්ලාම් ද ?

උපවාසය ගැන කතා කරන එකම දහම ඉස්ලාම් ද ?

උපවාසයක් ගැන කතා කරන එකම දහම ඉස්ලාම් ද ? උපවාසය, නම ඇසු පමණින් ඔබගේ සිතට බෝහෝ දේ සිහිවනු ඇත. පස ...

ඉස්ලාම් දහම තුල කාන්තා අයිතිය

ඉස්ලාම් දහම තුල කාන්තා අයිතිය

කාන්තාවන්ට ගරු කරන්න ...

සමාජය හා අනාචාරය

සමාජය හා අනාචාරය

“විශ්වාසවන්තයණි ! නුඹ නුඹවද, නුඹ පවුලේ සාමාජිකයන් ද අපා ගින්නෙන් ආරක්‍ෂා කර ගනිව්.” (ශුද්ධ වූ අ ...

මිනිස් ජීවිත ගමන

මිනිස් ජීවිත ගමන

මිනිසාගේ අාරම්භය හා අවසානය ...

මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන ඉස්ලාම්

මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන ඉස්ලාම්

අනුන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණනය නොකරන ඉස්ලාම් ...

ඉස්ලාම් ත‍්‍රස්ථ ක‍්‍රියාවන් මඟින් ලොව පැතිරවු දහමක්ද?

ඉස්ලාම් ත‍්‍රස්ථ ක‍්‍රියාවන් මඟින් ලොව පැතිරවු දහමක්ද?

ඉස්ලාම් ත්‍රස්තාදී අාගමක්ද? ...

ලෝකයේ හොඳම ධනවතා කවුරුන්ද

ලෝකයේ හොඳම ධනවතා කවුරුන්ද

ලද දෙයින් සතුටු වන්න මෙම නබි වදන කියවන්න ...

රෝග ප‍්‍රතිකාර හා මිත්‍යා විශ්වාස

රෝග ප‍්‍රතිකාර හා මිත්‍යා විශ්වාස

මානව වර්ගයාට පමණක් නොව මුලු සත්ව වර්ගයාටම ලෙඩ රෝග වැලදීම සාමාන්‍ය කරුණකි,නමුත් ඒයට නිසි අයුරින ...

ව්‍යාපාරයක් තුල රැකිය යුතුම ගුණාංග කිහිපයක්

ව්‍යාපාරයක් තුල රැකිය යුතුම ගුණාංග කිහිපයක්

ඔබත් ව්‍යාපාරිකයෙකුද? ඉදිරියට කියවන්න ,,,,,,,, ...

මුස්ලිම් නීතිය – පොත දොරට වැඩීම

මුස්ලිම් නීතිය – පොත දොරට වැඩීම

මුස්ලිම්වරුන්ට පමණක් නොව මෙය මුලු මානවයාටමය ...

ඔබ ස්වර්ගයට පිවිසෙන්න කැමතිද ?

ඔබ ස්වර්ගයට පිවිසෙන්න කැමතිද ?

ස්වර්ගය පතමු නිරෙයන් බෙිෙරමු ...

සදාචාරය නැති කරන අනාචාරය

සදාචාරය නැති කරන අනාචාරය

අාදරය යනු කුමක්ද? අනාචාරයද? ...

පොලිය සහ වෙළදාම ඉස්ලාමිය කෝණයකින් Interest-based money in the eyes of Islam

පොලිය සහ වෙළදාම ඉස්ලාමිය කෝණයකින් Interest-based money in the eyes of Islam

ෙපාලිය මගින් උපයා ගන්න මුදල් හලාල්ද? ...

මරියතුමිය හා පුත්‍රයේසුතුමා Mary and her son Jesus

මරියතුමිය හා පුත්‍රයේසුතුමා Mary and her son Jesus

අල් කුර්අාන් පවසන ෙය්සුස් වහන්ෙස් ...