අත් තව්හීද් ඒකීය භාවය හා ඇදහීම Tawhid and worship

තව්හීද්

  •  ඉස්ලාම් වනාහි අල්ලාහ්ගේ ඒකීය භාවය ස්ථාපිත කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨ කි‍්‍රයාවක් වශයෙන් සළකන අතර, ඔහුට ආදේශයන් ඇති කිරීම මහත් පාපයක් සේ සළකයි. සර්ව බළධාරී අල්ලාහ් ඒකීයෙක් බවද, මැවූම් කරුවා, ආහාර සපයන්නා, පාලකයා, අදෘශ්‍යමාන දෑ ගැන දන්නා, ප‍්‍රාණය ලබා දෙන්නා, මරණයට පත් කරන්නා, මේ ආදි සියළු කාර්්‍යයන් ඔහුගේ අණ පරිදි සිදුවන බව විශ්වාස කළ යුතුය. ඔහුගේ සර්ව ශක්තියට, කි‍්‍රයාවන්ට, ගුණාංගයන්ට, නාමයන්ට කිසිවෙකු සමානව නැති බවත්, ඔහුට දෙමව්පියන්, ¥ දරුවන් නැති බවත් පිළිගත යුතුය.

 

  •   නැමදුම් සේ සළකනු ලබන සුජූද් සිරස පොළොව මත තැබීම, සත්ව කැප කිරීම, ප‍්‍රාර්ථනා අයදීම්, භාර කිරීම් මේ ආදි කි‍්‍රයාවන් ඔහුට මිස නොකළ යුතුය. කෙනෙකුට යහපතක්, හෝ විපතක් කිරීමට අල්ලාහ්ට හැර ශාස්තෘවරයෙකුටද, හූනියම් කරන්නෙකුටද, ශාස්ත‍්‍ර කාරයෙකුටද, මිහිදන්ව සිටින්නෙකුටද, යන්ත‍්‍ර මන්ත‍්‍ර, ගුරුකම්, තාරකා ආදි පිහිටෙන්ද කළ නොහැකි බව අචල විශ්වාසයක් තැබිය යුතුය.

සෙසු අයගේ ප‍්‍රශංසාව අපෙක්‍ෂාවෙන් යාච්ඥාවන්හි නිරතවීමෙන් වැළකිය යුතුය. සකල විශ්වයෙහි එකම හිමියන් වූ අල්ලාහ්ගේ නීතියට සමාන, වෙන කිසිදු නීතියක් නැති බව වටහා ගෙන, ඔහුගේ නීතියට පමණක් අවනත විය යුතුය. දිව්රන විට අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් මිස වෙන කිසි වෙකුගේ නාමයෙන් නොදිව්රිය යුතුය.
අළුත් නම් යොදන විට අල්ලාහ්ගේ දාසයන් යන අර්ථය ගෙන දෙන නම් වෙනුවට අබ්දුන් නබි (ශාස්තෘවරයාගේ දාසයා* අබ්දුල් හුෙසෙන් (හුෙසෙන්ගේ දාසයා* යන වැරදි අර්ථයන් දෙන නම් නොයෙදිය යුතුය.

ඇදහීම

ඔබ අල්ලාහ්ට අවනතවූ පුද්ගලයෙකු වන්නට නම්: ඔහුගේ ආඥාවන් හොඳ හැටි අවබෝධ කරගෙන, ඒ අනූව කි‍්‍රයා කළ යුතුය. ඔහු (ඉබාදත්* යාඥාවන් හැටියට නිර්දේශ නොකරපූ නූතන යාඥා ක‍්‍රමවලින් ඈත් වී ඔහුගේ නිර්දේශයන්ට අනූව පමණක් කි‍්‍රයා කළ යුතුය. නබි (සල්* තුමන් පෙන්වාදුන් මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කිරීම අල්ලාහ්ගේ ඉමහත් සතුටට කාරණාවක් වේ. කව්රුන් අල්ලාහ්ගේ නිර්දේශයන්ට පටහැනිව නූතන කි‍්‍රයාවන් ඇති කරයිද, ඔවුන් ඉස්ලාමය අංග සම්පූර්ණවූ දහමක් හැටියට පිළි නොගන්නා අතර, නබි (සල්* තුමන්, තමන්ගේ ¥ත මෙහවරෙහිද අඩුවක් කළ බව නොකියා කියති.

ස්තූතිය යා යුතු මග ෙවබි අඅඩවිය

Related Post