අර්ථවත් නිදහස් දිනයක්

නිදහස් උත්සවය

2018-02-04 වෙනි දින අභිමානවත් 70 වෙනි නිදහස් උත්සවය සමරන අපගේ දෙස් විදෙස් සියලුම ශ්‍රී ලාංකික ...

ක්‍රිස්තියානි

යේසුස් වහන්සේ ඔබ කැදවයි

යේසුස් වහන්සේ කවුරුන්ද? ...

කරුණාවන්ත මුහම්මද් නබිතුමාණන්

කරුණාවන්ත නබිතුමාණන් ...

මුහර්රම්

මුහර්රම් මාසය හා උපවසාය

මුහර්රම් මාසය තුල උපවසාය ...

රමධාන් මාසය

උපවාසය කුමක් සදහාද?

උපවාසයට දීර්ඝ වූ ඉතිහාසයක් පවතින බව හා මෙම උපවාසය පිලිබදව විවිධ ආගම් තුල මේ පිලිබදව කථා කොට ඇති ...

උපවාසය සහ සලාතය ඉටුකිරීම

උපවාසය සම්බන්ධ කරුණූ බිඳක්

ජීවිතයට අවවාධයක් ...

උපවසාය සම්බන්ධ නීති රීති

උපවාසයේ නීති හා රීති

තවත් නොබෝ දිනකින් අප වෙත එළඹෙන්නේ රමලාන් මාස යයි. ඉස්ලාමීය දින දර්ශනයේ නව වන මස වන මෙයට වෙනත් ක ...

දික්ර් කිරීම

දික්ර් කිරීම

මෙලොව ජීවත් වන සියලුම මිනිසා ඒදිනෙදා ජීවිතයෙහි අපෙක්ෂා කරන්ෙන් තමන්ගේ ජීවිතය හැකි පමණින් සතුට ...

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන් (month of shaban)

ෂඃබාන් මස සුවිශේෂත්වයන්ෙගන් ප්රධානම කරෑණූ කිහිපයක් පිළිබදව දැනගන්න ඉදිරියට කියවන්න ...

කාන්තා අයිතිය

ඉස්ලාම් දහම තුල කාන්තා අයිතිය

කාන්තාවන්ට ගරු කරන්න ...

කුසල් හා අකුසල්

කුසල් හා අකුසල්

කුසල් කරමු අකුසලින් වළකිමු ...

සමාජීය වගකීම

නරඹන්න,ඔබත් පිළිතුරු සපයන්න. ...

සමාජයේ වියසන

සමාජය හා අනාචාරය

“විශ්වාසවන්තයණි ! නුඹ නුඹවද, නුඹ පවුලේ සාමාජිකයන් ද අපා ගින්නෙන් ආරක්‍ෂා කර ගනිව්.” (ශුද්ධ වූ අ ...

ඉස්ලාම්

හජ් සහ උම්රා ඉටු කළ යුතු අාකාරය 02

හජ් කරමු ස්වර්ගය ලබා ගනිමු ...

හජ්

හජ් සහ උම්රා – ඉටුකළ යුතු ආකාරය 01

හජ් ඉටු කරන්නේ කෙසේද දැනගන්න කියවන්න ...

රමලාන් මාසය

මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරන ඉස්ලාම්

අනුන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණනය නොකරන ඉස්ලාම් ...

මුදල්

ලෝකයේ හොඳම ධනවතා කවුරුන්ද

ලද දෙයින් සතුටු වන්න මෙම නබි වදන කියවන්න ...

අහසත් කදුලු හලයි

හොඳම දේව නැමදුම් කරන්නා

හොඳම දේව නැමදුම් කරන්නා කවුරුන්ද? ...

සුවදුක් විමසීම

ඔබ ස්වර්ගයට පිවිසෙන්න කැමතිද ?

ස්වර්ගය පතමු නිරෙයන් බෙිෙරමු ...