පොලිය සහ වෙළදාම ඉස්ලාමිය කෝණයකින් Interest-based money in the eyes of Islam

ෙපාලිය හලාල්ද?

ඉස්ලාමි හා ෙපාලිය

පොලියත් වෙළදාමකින් ලැබෙන ලාබයත් එක සමාන දැයි සලකා බැලීම කාලෝචිත යැයි සිත්නනෙමි.මා එසේ සිතුවේ ඉස්ලාමි ආගම පොලිය තහනමි (හරාම්) කර වෙළදාම අනුමත (හලාල්) කර තිබෙන නිසාය.

මේ කරුණ තේරුමි කිරීම සඳහා වෙළදාමකින් හෝ කර්මාන්ත ශාලාවකින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ දිහා බලමු.

ව්‍යාපාර තුළින් ජනතාවට රුකියා අවස්ථා ඇති වන්නේය.එමගින් රටේ රුකියා ඉල්ලුමට විසඳුමක් ලැබෙන්නේය.මිනිසාගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් එමගින් සපයා දෙන්නේය.රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වන්නේය.

ව්‍යාපිරිකයන්ට සහ කර්මාන්තශාලා හිමියන්ට තම ව්‍යාපාරය කර ගෙන යෑම සඳහා විශාල අවදානමකට මුහුණ දිය යුතු වන්නේය.ඊට එක් හේතුවක් වන්නේ භාණ්ඩවල මිල අඩු වැඩි විය හැකි වීමය.තවද භාණ්ඩවලට ප්‍රවාහණයේදී මෙන්ම සොරුන්ගෙන් හානි සිදුවිය හැකිය.මෙම භාණ්ඩ විකිනීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයා වෙහෙසක් ගත යුතුය.පාරිබෝගිකයා භාණ්ඩයක් නැවත ගෙනවිත් දුන්නේ නමි එය ඔහුගෙන් නැවත භාරගැනීමට ව්‍යාපාරිකයා සූදානමි විය යුතුය.තවද ව්‍යාපාරයක් කරන විට සේවකයින්ට පඩිනඩි ගෙවිය යුතුය.ප්‍රවාහන ගාස්තු දැරිය යුතුය.එසේම තවත් බොහෝ වියදමි දැරිය යුතු වන්නේය.එහෙත් පොලියට දෙන තැනත්තාට මේ වියදමි කිසිවක් නැතිව තම කාර්ය කල හැකිය.

අනෙක් අතට පොලියට මුදල් සැපයීමෙන් රටේ සංවර්ධනයට සෘජු දායකත්වයක් සිදු වන්නේ නැත.ඔහුගෙන් නයට මුදල් ගත් තැනත්තා කෙසේ හෝ නියමිත කාල සීමාව අවසාන වීමට පෙර පොරොන්දු වූ පරිදි පොළිය ගණන් බලා ගෙවිය යුතුය.යමි හෙයකින් පොලියට මුදල් ගත් තැනත්තා ඔහුගේ ව්‍යාපාරය මාස කිහිපයක් වසා තැබුවත් ඔහුට සමාවක් ලබෙන්නේ නැත.ඔහු අත ගැසූ ව්‍යාපාරය පාඩු ලැබුවත් ඔහුට පොලියෙන් ගැලවීමක් නැත.අවසානයේදී සිදුවන්නේ ඔහු ඇපයට තැබූ නිවස හෝ රන් භාණ්ඩ පොලිය දුන් තැනත්තා විසින් අත්පත් කර ගැනීම නොවේද?

පොලියට මුදල් ගැනීම නිසා ගෙවල් අහිමි වූ අය කොපමණ ඇත්ද?එහෙත් ව්‍යාපාර නිසා එවැනි දෙයක් සිදු නොවේ.මේ අනුව පැහැදිලි වන කරුණක් වන්නේ පොලිය සහ වෙළදාම කිසිසේත් සමාන නොවන බව නොවේද?

එසේ නමි මුදල් හිමියන්ට දිය යුතු විකල්පයකුමක්ද? යනුවෙන් ඔබ ප්‍රශ්ණ කරනු ඇත.එවැනි අයට සෘජුවම වෙළදාමක් කළ නොහැකි නමි සුදුසු ව්‍යාපාරකයෙක් සමග හවුල් ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීය හැකිය.එසේ කරන විට දෙපාර්ශවයේ එකඟතාව මත ලාභය බෙදාගත යුතු වන්නේය.මෙහිදී ලැබෙන ලාභය මෙන්ම පාඩුවද දෙපාර්ශවය විසින්ම බෙදා ගත් යුතු වන්නේය.

ඉස්ලාමි ආගම මිනිස් වර්ගයාගේ සුභදිස්ධිය ගැන සලකා බලා නීති රීති සකසා ඇත.එබැවින් ඉස්ලාමි ආගමේ ඉතා පැහැදිලිව පොලිය තහනමි කර තිබේ.

ඉස්ලාමි ආගමට අනුව මුදල් පමණක් නොව රත්රන්,රත්රන් වලටත් රිදී,රිදී වලටත් එසේම සමාන දේවල් දෙකක් හුවමාරු කරන විට එය කල යුත්තේ එම ගනුදෙනු වලට සමිබන්ධ පිරිස ඉදිරියේදීය.මේවා නය කොන්දේසි මත ගනුදෙනු කල නොහැකිය.

ශුද්ධ වූ අල්කුරානයට අනුව පිනට දීමෙන් තම වස්තුව වර්ධනය වන අතර පොලිය ගැනීමෙන් තම ධනය විනාශ වන්නේය

  සිංහලෙන් ඉස්ලාමි

 

Related Post